Mora köpstad ekonomiska förening

Mora Köpstad är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som verkar för att stärka, utveckla och befästa Moras hela utbud med handeln och Moras upplevelser som motor. Mora Köpstad är tre handelsområden, Centrum, Tuvan och Noret ca 200 butiker, varuhus och kedjor. Köpkraften är stark i Mora vilket attraherar många kända handelsvarumärken att etablera sig. Mora Köpstad består idag av ca 176 medlemmar. Medlemsföretagen kommer från alla näringar. Handel- och besöksnäringsföretag utgör 63 % av medlemmarna och övriga näringar 27 %.

Syfte

Syftet med föreningens arbete är att flytta fram Moras position som en attraktiv handelsort, att besöka, bo, verka och etablera företag i. Mora ska vara regionens attraktivaste och vänligaste plats för shopping och upplevelser. Devis:” Till Mora återvänder man gärna, om man inte redan bor här förstås”

Siljansregionen är Sveriges 4:e största besöksdestination. Mora är den största handelsorten i Siljansområdet med hela 50 % av den totala omsättningen i handeln. Mora är en genomfartsort som ligger nära norska gränsen, i Moras upptagningsområde bor drygt 90 000 människor. Moras starka varumärke med unika upplevelseaktörer, kultur och historia bidrar till att Mora i dag har ett utbud som motsvarar en långt större kommun, detta resulterar i ett högt handelsindex 143 (vid index 100 handlar alla boende på orten). Mora var enda kommun i Dalarna som ökade handelsomsättningen under 2015.

Vision 

Mora köpstad positionerar sig ytterligare som Dalarnas mest attraktiva plats för shopping och upplevelser. Vackra unika miljöer för att vara tillsammans skapar minnen – som återupplevs och delas.

Historia

Mora köpstad har utvecklats från att vara en renodlad handelsorganisation till att samverka, utveckla och kommunicera hela Moras utbud med starka varumärken och unika upplevelser.

Kommunikation

Marknadsföring, försäljning, PR och evenemang. Moras handels- och besökskampanjer går digitalt, i TV och radio samt Moras magasin som distribueras 5 gånger per år.

Nätverk

Mora Köpstad driver fastighetsnätverk där näringen, fastighetsägare och Mora kommun tillsammans verkställer prioriterade handlingsplaner: Parkering, centrumvisning, fasadrenovering, utveckling av stadskärnan, skyltprogram mm

Mora Köpstad samverkar med Moras krögarnätverk, där frågor som tillstånd och tillsyn diskuteras och utvecklas i samverkan mellan näringsliv och tjänstemän från aktuella kommunenheter.

Mora köpstads GDPR-policy – kontakta oss på morakopstad@mora.se så mailar vi dig vår GDPR-policy.

Är du intresserad av att veta mer om Mora Köpstad
Ta kontakt med vår handelsutvecklare: Camilla Collett tel 0707-89 80 66 eller e-post: morakopstad@mora.se