Mora köpstad driver en rad projekt i samarbete med näringsliv, kommun och organisationer, i syfte att på olika sätt vara med och bidra till utvecklingen av Mora som en attraktiv ort att bo, verka och etablera företag i.

Läs mer om projekten på respektive undersida.

Vackert Mora

Etablering Mora

Vasaloppsbyn Mora

Moragalan