Moragalan är ett samverkansprojekt mellan Mora Köpstad, Företagarna Mora och Mora kommun i samarbete med Visit Dalarna/Mora och Mora parken. Galan ska lyfta och premiera Moras starka näringsliv och människor och organisationer som betyder mycket för Mora. Moragalan är en gnistrande och festlig kväll för både företag och allmänhet, där god mat och underhållning varvas med inspiration och prisutdelningar.

Utmärkelser

Årets Moraprofil

En person som med sin talang och gärning stärkt Mora och bidragit till att dra omvärldens fokus till Mora.

Årets Moraupplevelse

Ett evenemang, besöksmål eller näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och stärka den positiva upplevelsen
av Mora

Årets Morahandlare

Ett handelsföretag i Mora som utmärkt sig och bidragit positivt till Moras attraktiva handelsutbud.

Årets Moraföretag

Ett företag i Mora som genom nytänk, innovation, tillväxt eller internationell satsningar rönt framgång.

Årets Eldsjäl i Mora

En person/personer som betyder mycket för Mora och som med sitt engagemang och sina gärningar gör skillnad.

Nomineringar

I varje kategori nomineras fyra personer / företag som alla avslöjas under oktober månad. Årets Eldsjäl röstas fram av Moras invånare. Årets Moraprofil utses av Moragalans ledningsgrupp och hålls hemlig fram till kl 20.00 på Galakvällen.

Alla är välkomna

Till Moragalan bjuds alla in som vill vara med och fira och njuta lite extra av Moras framgångar. Här ges också tillfället att ta på sig kostymen och galastassen, glömma vardagen för en stund och låta sig svepas iväg på en lyxig kväll tillsammans med goda vänner och kollegor.
Läs mer om årets Moragala under Evenemang/Moragalan.