Ett projekt i samarbete med Mora kommuns tekniska förvaltning, fastighetsägare och näringsliv. Här arbetas ett åtgärdsprogram fram som skall bidra till ett ännu vackrare Mora. Under 2017 och 2018 kommer exempelvis renoveringen av centrum pågå där projektet tar fram förslag på möbler, planteringar, ett enhetligt skyltprogram samt andra åtgärder som flyttar fram Moras position som länets vackraste och vänligaste plats för shopping och upplevelser.