Mora Köpstads (MKS) aktiva styrelse sammanträder 6 gånger per år. Medlemsfrågor , affärsutveckling, etablering, omvärldsbevakning, trender, uppföljning av projekt och mm finns på agendan. Styrelsen består av representanter med spetskompetens från handel, besöksnäring, kommunikation, försäljning,  restaurang m fl tjänste och serviceföretag samt fastighetsägare.

Mora Köpstads ledamöter och suppleanter är också drivande i MKS nätverk. Fastighetsgrupper, Krögarnätverk, Handelsråd samt Marknadsråd. Därutöver har MKS ledning ett nära samarbete med Mora kommun framför allt utvecklings och kommunikationsenheten och  tekniska förvaltningen.

Styrelse 2017

Ordförande Johan Eriksson, Vasaloppet t om 2018

Ledamot Jenny Hansson, Lindex t om 2017

Ledamot Tobias Magnusson, ÖoB t om 2018

Ledamot Mikael Hed, Diös t om 2017

Ledamot Lotta Bengtsson, Boston Cut t om 2017

Ledamot Sofia Jemthans, Sofia Consulting t om 2018

Suppleant Pia von Seth, Morakniv Concept store t om 2017

Suppleant Anders Nöjd, Mossbäck förvaltning t om 2017

Susanne Ericson Livskvalité Susanne Ericson t om 2017

 

Kontakt styrelsen: Ordförande Johan Eriksson 070-342 83 80