Siljans Chark

Älska smaken av Dalarna

Vi erbjuder kött- och charkprodukter med svenskt ursprung som ger trygghet för dig.

Kontakt:

0250 – 59 21 00

www.siljanschark.se

@SiljansChark

Siljans Chark
Örjasvägen 17, 792 36 Mora, Sverige
Örjasvägen 17, 792 36 Mora, Sverige