Parkeringsplatser i Mora

Här listar vi några av parkeringarna för för alla shoppingsugna besökare.

Parkeringsplatser Centrum


Denna lista är inte komplett. Listan är för att hjälpa våra besökare att finna en parkering.

Parkeringar centrum

Parkeringsavgift är införd på parkeringar i Mora centrum för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vårt växande samhälle. Här hittar du information om vilka parkeringar som kommunen ansvarar över, samt vilka parkeringsregler som gäller.

https://morakommun.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-gator-och-parkering/parkeringar-.html

Parkeringsplatser Tuvan & Noret

Parkeringar finns nära och till anslutning till alla butiker, affärer och restauranger.