Om oss

Mora Köpstad

Mora Köpstad är ett nätverk för handeln i Mora som verkar för att stärka och utveckla Moras hela utbud av handel och handelsrelaterade tjänster i de 3 handelsområdena Centrum, Tuvan och Noret.
Nätverket samlar handelsföretag till möten, workshops, utbildningar och föreläsningar samt arbetar fram en årlig aktivitetsplan för Moras handel tillsammans med Moras handelsutvecklare, där aktiviteter, handelsevent, öppettider, marknadsstrategier med mera ingår.


Regionstad Mora

Handelsnätverket Mora köpstad driver handelns prioriterade frågor i styrelsen för näringslivsorganisationen Regionstad Mora – där alla Moras näringar är samlade i arbete för Moras utveckling i nära samverkan med Mora kommun.


Moras växande handelsutbud

Många krafter utgör grunden för Moras stora handelsutbud. Siljansregionen är Sveriges 4:e största besöksdestination. Mora är den största handelsorten i området med hela 50 % av den totala omsättningen i handeln. Mora är en genomfartsort som ligger nära norska gränsen, i Moras upptagningsområde bor drygt 90 000 människor. Moras starka varumärke med unika upplevelseaktörer, kultur och historia bidrar till att Mora i dag har ett utbud som motsvarar en långt större kommun, Moras handelsindex 132 är näst högst i Dalarna. Sammantaget bidrar detta till  att allt fler välkända handelsvarumärken  väljer att etablera sig i Mora.

Är du intresserad av att veta mer om Mora Köpstad eller vill komma i kontakt med fastighets- och markägare?
Ta kontakt med vår handelsutvecklare på e-post: mora@regionstadmora.se