Kontakt

Linn Löfman
Verksamhetsledare Regionstad Mora
Tel. 0707-89 80 66

Marianne Koij
Administratör Regionstad Mora
Tel. 0707-86 00 66

E-post: mora@regionstadmora.se

Kaplansgatan 4
792 32 Mora