Stadium Outlet
Skålmyrsvägen 50, 792 50 Mora, Sverige

*) Accepterar Mora Köpstads Presentkort