Karl Hedin
Skålmyrsvägen 37, Mora, Sverige

*) Accepterar Mora Köpstads Presentkort