SeBra Event

SeBra Event AB är ett företag med 20 års erfarenhet inom eventbranschen och som ägs av ”Moramasen” Tommy Collett och ”Rättvikskullan” Camilla Collett

En kort presentation om oss. Tillsammans och var för sig, har vi drivit olika bolag inom dykning, klädproduktion, film, TV & radioproduktion, showproduktion samt på uppdrag av kommuner, företag och föreningar, projekt inom kultur och besöksnäring. Vi har även som anställda haft olika befattningar inom ledning av företag, föreningar och butiker. Därmed kan vi ta till vara på den samlade erfarenheten i våra evenemang och vår evenemangsservice.

I SeBra Event AB har vi också två olika biföretag: SeBra eXpo (Läs mer på: www.sebraexpo.se) där vi jobbar med mässor, möten och marknader. Collett Consulting (Läs mer på: www.collettconsulting.se) där Camilla utvecklar affärskoncept för företag inom framförallt nöjes- besöks- och handelsnäring.

Vi har alltid kunden i fokus när vi levererar.

Kontakt:

070 – 54 173 37

www.sebraevent.se

@sebraevent

SeBra Event
Örjasvägen 3, 792 36 Mora, Sverige