VikaVimo

Ert lokala byggföretag

VikaVimo erbjuder allt från stora total- och generalentreprenader till rena serviceuppdrag. Som ett komplett byggföretag hanterar vi alla typer av byggprojekt. Vi utför ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad och byggservice. Vi har kompetens som är anpassad för att möta alla våra kunders högt ställda krav.

Kontakt:

0250 – 202 00

www.vikavimo.se

@vikavimo

 

VikaVimo
AMBERGSVÄGEN 2, 792 91 Mora, Sverige